Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia EÚ: Adaptácia na zmenu klímy

CVTI SR úspešné v programe Interreg Danube

CVTI SR bolo úspešné v rámci projektových návrhov v programe Interreg Danube, keď bude koordinovať projekt HARMONMISSIONS, a tiež bude partnerom v projekte Danube GeoHeCo.

Kaskádová výzva misijného projektu Pathways2Resiliance

Vybraných 100 európskych regiónov bude priamo podporovaných konzorciom misijného projektu Pathways2Resiliance (P2R). Z celkového rozpočtu kaskádovej výzvy 21 miliónov EUR bude podporených 40 regiónov, aby v rámci 18 mesačných projektov rozvíjali svoje prístupy k adaptácii na zmenu klímy. Na jeden projekt poputuje finančná čiastka až do výšky 210 000 EUR. Výzva napĺňa hlavný cieľ Misie […]

Kaskádová výzva misijného projektu CLIMAAX

Kaskádová výzva misijného projektu CLIMAAX bude otvorená 3 mesiace od 8. decembra 2023 do 8. marca 2024. Je zverejnená aj na stránke Funding & Tender Opportunities portal v sekcii CASCADE FUNDING! CLIMAAX je projekt financovaný z programu Horizont Európa, ktorého cieľom je vytvoriť prispôsobený rámec a súbor nástrojov na hodnotenie klimatických rizík, ktorý pomôže komunitám […]