Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia EÚ: Adaptácia na zmenu klímy (oblasť: Spoločenské transformácie)

Virtuálna prehliadka Misií EÚ

Interaktívna prezentácia úspešných projektov, ktoré pomáhajú napĺňať ciele všetkých piatich výskumno-inovačných misií