Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 6: Potraviny; biohospodárstvo; prírodné zdroje; poľnohospodárstvo a životné prostredie

Partnerská ponuka z Maďarska

Maďarský výskumný mliekarenský inštitút (Hungarian Dairy Research Institute Ltd. – HDRI), jeden z najuznávanejších maďarských inštitútov v oblasti výskumu a vývoja potravín a služieb, sa venuje rozvoju mliekarenského priemyslu, výroby mlieka a kvalitných mliečnych výrobkov.

CBE JU – výsledky výzvy 2023

Výzva CBE JU 2023 obsahovala 18 rôznych tém.  Cieľom výzvy je podporiť konkurencieschopné obehové priemyselné odvetvia založené na bioproduktoch a vyvinúť nové obehové výrobky a riešenia pre trh.

Biodiverzita

Institute of Technology, University of Tartu (UTARTU), Estónsko vyjadril záujem spolupracovať ako partner v rámci výzvy Horizon Europe 2024, presnejšie tém Digital for nature HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-2Zameranie výzvy na nadväzovanie kontaktov – lepšie monitorovanie (počet druhov a biotopov, pokrytie územia, presnejšie a nákladovo efektívnejšie) biodiverzity v EÚ pomocou vysoko výkonných metód (napríklad environmentálna DNA, zvuková/obrazová/spektrálna analýza, lidar, […]

Obehové hospodárstvo; životné prostredie

IDELUX Environment, valónska verejná nezisková organizácia, ktorá intervenuje v prospech obecných subjektov v oblasti územného rozvoja, vodného a odpadového hospodárstva, tiež so skúsenosťami z implementácie projektov v rámci H2020 a BBI JU ponúka svoju expertízu ako partner v rámci konzorcií pripravujúcich riešenia na nasledovné témy: For the next three topics, IDELUX is motivated by the […]

Biodiverzita

Ponuka expertízy na participáciu v roli partnera: Výzva: Biodiversity and ecosystem services (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02) Téma: Demonstrating the potential of Nature-based Solutions and the New European Bauhaus to contribute to sustainable, inclusive and resilient living spaces and communities. V prípade záujmu kontaktujte priamo Liron Dan Liron@ilgbc.org Viac informácií nájdete v ponuke. Kontakt: SK NCP CL6 NCP, 9.1.2024, […]

Biodiverzita; klíma; riadenie

Estónska spoločnosť Scapelyse, hľadá možnosť zapojenia sa do konzorcia zaoberajúceho sa nasledovnými témami klastra 6: Spoločnosť sa zaoberá riešeniami v oblasti agregácie dát pre udržateľné posudzovanie. Viac informácií nájdete v ponuke. V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte priamo pána Rando Pikner, rando@scapelyse.com Kontakt: SK NCP CL6 NCP, 8.1.2024, nakh

CBE JU – pracovný program 2024

CBE JU priority, pracovný program a témy výzvy na rok 2024 s plánovaným termínom otvorenia už v apríli. Poznačte si termín informačného dňa.