Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír

CASSINI Challenges

Súťaž CASSINI Challenges je orientovaná na inovatívne riešenia, ktoré využívajú európske vesmírne dáta z programov Copernicus alebo Galileo. Uchádzači sa môžu zapojiť do súťaže o výhru v maximálnej výške 100.000 € s nápadom, prototypom alebo produktom, v závislosti na zrelosti riešenia v čase jeho predloženia. Uzávierka pre zapojenie sa s nápadom a prototypom už skončila. Pre zapojenie sa do sútaže s […]

EIT Summit 2024 Kopia

20. 2. 2024 – konferencia bude zameraná na európsky inovačný ekosystém a bude zahŕňať diskusie o umelej inteligencii, zelených technológiách a podnikaní žien – Brusel

Ponuka z Francúzska

Inria – francúzsky národný výskumný inštitút pre digitálnu vedu a technológiu hľadá nefrancúzskeho partnera do výzvy klastra 4 – Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots– step change in functionality (AI, data and robotics partnership) (RIA) – HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-03. Viac informácií nájdete v profile. V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakt formulára.  

CASSINI Challenges

Horizont Európa – súťaž CASSINI Challenges, termín pre zapojenie sa do sútaže s prototypom je stanovený na 9. február 2024.

CASSINI Business Accelerator

Horizont Európa – výzva na prihlásenie sa do CASSINI akcelerátora v oblasti vesmír otvorená do 08.03.2024