Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Webinár o forme financovania projektov prostredníctvom lump sum

Radi by sme vám dali do pozornosti zaujímavé video, ktoré sa zaoberá otázkami paušálneho financovania (lump sum) projektov. Vo videu, ktoré čerpá informácie o.i. aj z komentárov hodnotiteľov takýchto projektov, sa dozviete to najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť pri tvorbe projektového návrhu.