Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 2: Kultúra; tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Webinár o forme financovania projektov prostredníctvom lump sum

Radi by sme vám dali do pozornosti zaujímavé video, ktoré sa zaoberá otázkami paušálneho financovania (lump sum) projektov. Vo videu, ktoré čerpá informácie o.i. aj z komentárov hodnotiteľov takýchto projektov, sa dozviete to najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť pri tvorbe projektového návrhu.

Ponuky z Rakúska

ACD-Agency for Cultural Diplomacy, Rakúsko ponúka spoluprácu na príprave projektového návrhu v pozícii projektového partnera v destináciách: Aktuálne výzvy pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť boli otvorené v októbri 2023. Uzávierka pre podávanie projektov je plánovaná na 7.2.2024, 17:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod Elenu Žákovú. […]

Hľadajú sa partneri do vedecko-výskumných projektov (EEN)

V spolupráci so sieťou EEN – Enterprise Europe Network, ktorej sme členom, vám prinášame prehľad možností zapojenia sa do pripravovaných konzorcií v rámci programov EÚ za posledné mesiace. Momentálne na tejto stránke prinášame prehľad aktuálnych ponúk, ktorých celé znenie je dostupne v internom systéme EEN. V prípade, že vás niektorá z ponúk na partnerstvo zaujala […]