Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre výskum (ERC)

Nový Európsky Bauhaus sa nestane šiestou misiou EÚ

Nová európska misia Bauhaus sa stretla s odmietnutím zo strany členských štátov, čo viedlo k zmene jej štruktúry a financovania. Namiesto toho, sa táto iniciatíva zhmotní od roku 2025 na vylepšenú štruktúru a financovanie prostredníctvom programu Horizont Európa