Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie (EIC)

Hľadajú sa partneri do vedecko-výskumných projektov (EEN)

V spolupráci so sieťou EEN – Enterprise Europe Network, ktorej sme členom, vám prinášame prehľad možností zapojenia sa do pripravovaných konzorcií v rámci programov EÚ za posledné mesiace. Momentálne na tejto stránke prinášame prehľad aktuálnych ponúk, ktorých celé znenie je dostupne v internom systéme EEN. V prípade, že vás niektorá z ponúk na partnerstvo zaujala […]