Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Etické otázky

Konferencia Férová akadémia

9. 5. 2023, 09:30-16:00h. – konferencia o potrebe vypracovať národné politiky k rodovej rovnosti a okrúhly stôl na podporu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách – online/ Bratislava