Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Slovensko je v mnohých aspektoch mediálneho prostredia na chvoste Európy

Akademici z európskych výskumných centier, zastúpenými aj Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, identifikovali problémové oblasti a príležitosti európskych mediálnych systémov. Výsledkom je súhrn odporúčaní na zlepšenie mediálneho prostredia určený pre vlády jednotlivých krajín.