Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva: TrustChain: Open Call 3

Začiatok:

Koniec: 2024-02-07 00:00:00

ID výzvy:

Kontakt: Tomáš Pavlik

Rozpočet:

Projekt TrustChain sa začal v januári 2023 s cieľom riešiť problémy, ktoré sú súčasťou súčasnej centralizovanej internetovej architektúry, ktorá nie je pre užívateľa transparentná, štandardne nechráni súkromie a nie je dobre škálovateľná.

Cieľom tejto otvorenej výzvy TrustChain Open Call 3 (OC3) na tému “Ekonomika a demokracia” je definovať a vytvoriť trhové mechanizmy na výmenu údajov a obchodovanie s údajmi, ako aj inovatívne obojstranne výhodné federatívne obchodné modely otvorených údajov v súlade s GDPR a ďalšími predpismi.

Na výzvu je vyčlenených 1 755 000 eur, ktoré sa prerozdelí medzi 15 vybraných projektov. Súčasťou je aj koučing a prístup k infraštruktúre.

Žiadosť o financovanie je možné podať do 7. februára 2023 do 17:00 hod.

Viac informácií o výzve je možné nájsť na stránke TrustChain.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

 

Zdroj: https://trustchain.ngi.eu/, top