Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva StairwAI pre low-tech malé a stredné podniky

Začiatok: 2023-02-23 00:00:00

Koniec: 2023-04-24 00:00:00

ID výzvy:

Kontakt: Tomáš Pavlik

Rozpočet:

Kaskádová výzva StairwAI je tretia výzva pre low-tech malé a stredné podniky z akéhokoľvek priemyselného odvetvia s cieľom vylepšenia produktov a služieb využitím umelej inteligencie. Firmy tak môžu získať financovanie do výšky 10 tisíc eur vo forme lump-sum.

Projekty môžu sa môžu týkať nasledujúcich oblastí:

  • Logistika a dodávateľské reťazce

  • Ľudské zdroje

  • Správa údajov generovaných internetom vecí

  • Vzdelávanie

  • Verejné služby

  • Výrobný priemysel

  • Kyber ochrana

  • Otázky životného prostredia

  • Zdravie

  • Energia

  • Umením riadené riešenie a umelecká produkcia

  • Iné

Výzva StairwAI má uzávierku 25. apríla 2023 o 13:00 hod.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

 

Zdroj: stairwai-3rd-open-call.fundingbox.com, top