Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva – SoTecIn Factory – Open Call 2 for Social Innovators

Začiatok:

Koniec: 2024-02-06 06:00:00

ID výzvy:

Kontakt: Erika Hlavatá

Rozpočet:

V rámci projektu SoTecIn Factory ( „Social and Technological Innovation Factory for Low-Carbon and Circular Industrial Value Chains“), ktorý je financovaný z programu Horizont Európa, sa otvorila výzva na podávanie prihlášok Open Call 2 for Social Innovators. Výzva sa orientuje na podporu projektov sociálnej inovácie v priemysle smerom k prechodu na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo prostredníctvom udržateľných riešení využívajúcich vyššie R obehové stratégie.

Výzva je zameraná na riešenia cirkulárnych výziev v kontexte konkrétnej projektovej misie (buď konkrétny problém navrhnutý žiadateľom alebo vybraný z jednej z obehových výziev pochádzajúcich priamo z priemyslu). Cieľové hodnotové reťazce sú plasty a obaly, textil, potraviny, voda a živiny.

Uzávierka výzvy je stanovená na 06. február 2024, 18:00h CET

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke projektu

Zdroj: SoTecIN Factory, erh