Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva: NGI ENRICHERS pre párové tímy s Kanadou a USA

Začiatok: 2022-11-30 00:00:00

Koniec: 2023-01-31 00:00:00

ID výzvy: NGI ENRICHERS

Kontakt: Tomáš Pavlik

Rozpočet:

Dňa 30. novembra 2022 bol otvorený štipendijný program pre výskumníkov a inovátorov pôsobiacich v oblasti internetu novej generácie.

Ide o projekt financovaný EÚ s názvom „NGI Enrichers“. Poskytuje financovanie cestovania, príspevok na živobytie a podporu na získanie víz pre výskumníkov a inovátorov, ktorí sú ochotní stráviť 3-6 mesiacov v USA alebo Kanade, aby mohli pracovať a spolupracovať s hostiteľmi z USA a Kanady.

Prvá výzva NGI Enrichers pre PÁROVÉ TÍMY je teraz OTVORENÁ NA PREDKLADANIE (uzávierka 31. januára 2023): žiadatelia môžu predkladať svoje projekty v jednej z oblastí zamerania NGI spolu s organizáciou, ktorá súhlasí s ich návštevou.

Termín uzávierky: 31. január 2023

Viac informácií o výzve

Prihláška do výzvy

Zdroj: ngi.eu, 15.12.2022, top