Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva klaster 4 – XR2Learn Open Call 1

Začiatok: 2023-09-27 00:00:00

Koniec: 2023-09-29 00:00:00

ID výzvy:

Kontakt: Erika Hlavatá

Rozpočet:

V rámci projektu XR2Learn, ktorý je financovaný z programu programu Horizont Európa, sa otvorila kaskádová výzva na podávanie projektových návrhov v rámci oblasti na človeka zameraných XR aplikácií vo vzdelávaní.

Vybraní uchádzači v rámci výzvy môžu očakávať:

    • výšku financovania na jeden sub-projekt 150.000 eur až 300.000 eur,

    • rozvoj podnikateľského plánu a podpora investičnej pripravenosti,

    • matchmaking a brokerage eventy s vzdelávacím sektorom,

    • technologické školenia a podpora pre XR technológie, aplikácie a otvorené štandardy, ako sú OpenXR a WebXR.

Uzávierka výzvy je plánovaná na 29.09.2023 17:00 hod. CET

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke XR2Learn

Zdroj: web stránka XR2Learn, erh