Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva Klaster 4: SERMAS – Open Call 1: Develop

Začiatok: 2023-10-29 00:00:00

Koniec: 2023-10-31 00:00:00

ID výzvy:

Kontakt: Tomáš Pavlik

Rozpočet:

V rámci projektu SERMAS (“Socially-acceptable Extended Reality Models and Systems”), ktorý je financovaný z programu Horizont Európa, sa otvorila prvá výzva na podávanie projektových návrhov.

V rámci výzvy Develop môžu podávať projektové návrhy konzorciá 1-3 partnerov – inovátorov, výrobcov zariadení, poskytovateľov technológií a integrátorov s cieľom vyvíjať, integrovať, nasadzovať a overovať aplikácie a služby pre SERMAS Toolkit.

Riešenia sa majú týkať nasledujúcich tém:

  • Privacy-preserving facial recognition

  • Multilingual Automatic Speech Recognition

  • Artificial Emphaty

  • Opinion Leader Identification

  • 3D Object generator

  • Runtime Avatar generator

V rámci výzvy je možné žiadať financovanie vo výške maximálne 100000 eur na sub-projekt.

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je stanovená na 31.10.2023 17:00 CET

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke SERMAS

Zdroj: web stránka SERMAS, 03.10.2023, erh