Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva klaster 4: Program PhotonHub

Začiatok: 2023-10-02 00:00:00

Koniec: 2023-10-04 00:00:00

ID výzvy:

Kontakt: Tomáš Pavlik

Rozpočet:

Program PhotonHub má za cieľ pomôcť deep-tech startupom alebo scaleupom predstaviť nápad pred investormi, pomôcť so správnou prezentáciou (pitch), obchodným modelom a finančným plánom, čo vo finále má vyústiť do uzavretého obchodu s investorom. Zapájať sa môžu subjekty s úrovňou pripravenosti technológie TRL 4.

Grant je možné poskytnúť podnikom, ktoré majú záujem pracovať v oblasti fotoniky a zároveň pracujú v niektorej z nasledujúcich oblastí: poľnohospodárstvo a potravinárstvo, digitálna infraštruktúra, zdravie, výroba, mobilita a energia, bezpečnosť a obrana.

Výzva je otvorená do 4. októbra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.