Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva klaster 4: NGI Search

Začiatok: 2023-09-30 00:00:00

Koniec: 2023-10-02 00:00:00

ID výzvy:

Kontakt: Tomáš Pavlik

Rozpočet:

Kaskádová výzva NGI SEARCH hľadá podnikateľov, tech-geekov, vývojárov, spoločensky angažovaných ľudí, malé a stredné podniky, výskumné organizácie, akademické výskumné skupiny či neziskové organizácie, ktorí prispejú k rozvoju digitálnych inovácií v oblasti vyhľadávania a objavovania dát a informácií na internete.

Momentálne je otvorené tretie kolo výzvy do 2. októbra 2023. Na jeden projekt je možné získať finančnú podporu do 150 tisíc eur.

Viac informácií na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroje: https://meta-os.eu/index.php/open-calls/ ; https://ngi-search-3rd-open-call.fundingbox.com/ , top