Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva klaster 4: NEMO Open Call #1

Začiatok: 2023-11-28 00:00:00

Koniec: 2023-11-30 00:00:00

ID výzvy:

Kontakt: Tomáš Pavlik

Rozpočet:

Cieľom výzvy je rozšíriť rozsah a technológiu NEMO. Je vhodná pre európske malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v oblasti edge computingu, edge alebo cloud natívneho vývoja softvéru, operačných systémov, IoT/5G sietí a IoT výrobných subjektov.

Možné financovanie do 150 tisíc eur na projekt.

Výzva je otvorená do 30. novembra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.