Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean

Začiatok: 2022-05-12 00:00:00

Koniec: 2022-09-27 00:00:00

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01

Kontakt: Nataša Hurtová

Rozpočet: 10 000 000

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-07 Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean – Innovation action

Návrhy by mali rozšíriť zber súborov údajov o oceánoch týkajúcich sa biodiverzity (druhy, biotopy, ekologické interakcie, ľudské činnosti a ich vplyvy), prípadne s využitím kaskádovej grantovej schémy, zaviesť dohody s vlastníkmi predtým neprístupných alebo zanedbaných údajov vrátane biodiverzity, rybolovu, medzinárodných programov, národné monitorovacie programy, ako aj údaje o počasí oceánov, pozorovania týkajúce sa modrého uhlíka atď. Návrhy by mali podľa potreby zhromažďovať, spracovávať alebo preformátovávať a podľa potreby začleňovať existujúce súbory údajov o oceánoch a budúcnosti do infraštruktúry DTO.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh