Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kľúčovou novinkou programu Horizont Európa je zavedenie nového prístupu k európskym partnerstvám. V novom systéme je navrhnuté rozdelenie partnerstiev do 3 skupín, podľa ktorých sa bude rozlišovať ich vnútorné fungovanie: