Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Boj s rakovinou: misia možná!

 

Onkologické ochorenia predstavujú veľkú záťaž pre pacientov, ich rodiny a pre spoločnosť všeobecne.  V prípade, že sa nepodniknú ďalšie opatrenia, očakáva sa, že do roku 2035 narastie počet ľudí s diagnostikovanou rakovinou zo súčasných 3,5 miliónov na 4,3 milióna ročne. Cieľom misie je zvrátiť tento hrozivý trend a do roku 2030 zachrániť 3 milióny ľudských životov.

 

Misia sa zameria na boj so všetkými druhmi rakoviny a v rámci všetkých vekových a sociálnych skupín v členských štátoch EÚ prostredníctvom 5 hlavných intervenčných pilierov:

 

 1. Dôkladne porozumenie rakoviny
 2. Program prevencie
 3. Optimalizácia diagnostiky a liečby rakoviny
 4. Zlepšenie kvality života pacientov s rakovinou
 5. Zabezpečenie spravodlivého prístupu naprieč vyššie uvedenými oblasťami

 

 

Bližšie informácie k misii Rakovina

Horizont Európa/Pracovný program 2023 – 2024 pre misie

Implementačný plán pre misiu Rakovina

Monika Brečková

Národný kontaktný bod

+421 917 366 287

monika.breckova(at)cvtisr.sk

Pracovný program 2023 – 2024 pre misie

Aktuálne nie sú otvorené žiadne výzvy. Aktualizácia pracovného programu 2023 – 2024 pre misie a zverejnenie nových výziev sa očakáva v prvom štvrťroku 2024.

Aktuálne grantové príležitosti v misii Rakovina (prezentácia z webinára Národnej kancelárie Horizontu, 31.01.2023)

 

Informačný deň EK k misii Rakovina a aktuálnej výzve 2023 (17. 01.2023)

 

Informačný deň Národnej kancelárie Horizontu: Výskumno-inovačné MISIE EÚ (22.2.2022)

 

Záznam z informačného dňa EK k misiám na tému Ako pripraviť a predložiť úspešný projektový návrh (18.01.2022)

 

Misia: Rakovina – informačné video

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia