Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia: Oceán, moria a vody

Misia morská hviezdica 2030: obnova nášho oceánu a vody

Misia sa zameriava na čistenie morských i sladkovodných ekosystémov, obnovu ich bohatej biodiverzity a zabezpečenie udržateľného modrého hospodárstva šetrného ku klíme, pričom konečným cieľom do roku 2030 je úplné spoznanie a obnova európskych morských a sladkovodných ekosystémov.

Zdravá modrá planéta je pre našu budúcnosť kľúčová. Oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody sú jedným uceleným systémom, ktorý pokrýva približne 75 % zemského povrchu. Je najbohatším zdrojom biodiverzity, podporuje jedinečné biotopy a s ostatnými zložkami klimatického systému je prepojený globálnou výmenou vody, energie a uhlíka.

Poznanie, ochrana a obnova nášho oceánu, morí a vôd jedným z najdôležitejších cieľov tejto éry. Prepojený vodný systém je zdrojom všetkého života na Zemi a závisí od neho aj ľudská existencia na tejto planéte. Oceán a vodné útvary nám dávajú vodu na pitie i vzduch, ktorý dýchame – produkujú 50 % všetkého kyslíka na planéte. Pokrývajú zhruba tri štvrtiny zemského povrchu a práve vďaka nim má ľudstvo stále k dispozícii stabilnú klímu, udržujúcu život. Poskytujú útočisko bohatej biodiverzite a jedinečným druhom. Dávajú nám jedlo, čistú energiu, nové lieky a pre mnohých členov našej spoločnosti sú zdrojom živobytia. Okrem toho skrývajú tajomstvá, ktoré sme ešte neodhalili.

Misia je inšpirovaná tvarom morskej hviezdice – bude sa venovať piatim prierezovým cieľom:

Bude skúmať doposiaľ nepoznané tajomstvá nášho oceánu a vôd. Ďalším cieľom je zastaviť znečisťovanie nášho oceánu a vodných útvarov a zabrániť tomu, aby sa do riek a morí dostal plastový odpad, chemikálie a iná kontaminácia. Obnoví prírodu, jej biodiverzitu a poškodené ekosystémy vďaka posilnenej ochrane, ale aj aktívnemu opätovnému zalesňovaniu, obnove divokej prírody a iným prírodným riešeniam. Vďaka misii bude modré hospodárstvo udržateľnejšie a šetrnejšie ku klíme, keďže podporí obnoviteľné zdroje a uhlíkovo neutrálne technológie, zníži emisie z existujúcich odvetví a vyvinie inovačné riešenia na zmiernenie environmentálnej stopy ľudskej činnosti.

Pri napĺňaní tejto misie bude Európska únia vychádzať zo svojich politík a programov. Podporí nové nápady, výskum a inováciu s cieľom vyvinúť a rozšíriť riešenia, ktoré dokážu zmeniť, ako pristupujeme k vodnému hospodárstvu. Na ceste k spoločnému cieľu zároveň navrhne nové modely riadenia a bude rozvíjať partnerstvá s vládami, podnikmi, univerzitami, občianskou spoločnosťou a mnohými ďalšími aktérmi.

Synergie s ďalšími misiami: 

 •       Misia: 100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030 – od občanov pre občanov     
 •       Misia: Urýchlenie prechodu na odolnú Európu pripravenú na zmenu klímy 
 •       Misia: Starať sa o pôdu znamená starať sa o život
 

 Watch the recording – Záznam z informačného dňa18.1.2020 – sekcia Restore our Ocean and Waters by 2030 Mission

Moria, oceány a vody

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia