Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030
Misia občanov a pre občanov

Mestá pokrývajú približne 3% povrchu Zeme, ale produkujú až 72% všetkých globálnych emisií skleníkových plynov. Mestá navyše rýchlo rastú a odhaduje sa, že do roku 2050 bude takmer 85 % Európanov žiť v mestských oblastiach. Preto súčasnú klimatickú krízu musia naliehavo riešiť mestá zapojením občanov, ktorí sú nielen politickými aktérmi v riadiacej štruktúre, ale aj používateľmi, výrobcami, spotrebiteľmi a vlastníkmi či už budov, alebo dopravných prostriedkov.

Účelom tejto misie je podpora a propagácia stovky európskych miest v ich systémovej transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030 a premena týchto miest na centrá experimentovania a inovácie.

Rada pre správu misie zameranej na klimaticky neutrálne a inteligentné mestá si vytýčila túto métu: do roku 2030 mať 100 klimaticky neutrálnych miest.

Transformácia miest v rámci misie sa zameria na týchto 5 oblastí:

 • Model transformácie mesta na inovačné centrá
 • Nové formy participatívneho riadenia
 • Ekonomický a finančný model pre oblasť klímy
 • Model „integrovaného mestského plánovania“
 • Inteligentné dátové systémy a platformy

 

V rámci misie podpíše 112 vybraných miest “klimatickú zmluvu” (Climate City Contract), ktorá bude kľúčovým mechanizmom poskytovania podpory mestám formou vyššej inovácie, lepšej regulácie a integrovaného financovania. Súčasťou zmluvy bude aj aktívnejšia úloha občanov a podpora ich platforiem pri rozvoji a implementácií systémových opatrení a inovačného konceptu v celom hodnotovom reťazci investícií mesta. Hlavnými kritériami pre výber miest budú ambície, odhodlanie, kapacita a zapojenie občanov, ako aj vyvážené geografické zastúpenie a úroveň pripravenosti miest. Výsledkami týchto miest v rámci misie sa budú môcť inšpirovať ďalšie európske mestá a spoločne tak prispievať k napĺňaniu cieľov klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050.

ZOZNAM 112 MISSION CITIES

#EUmissions #MissionCities #EUGreenDeal

Oficiálne informácie o Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá nájdete na stránke Európskej komisie k tejto misii. Dozviete sa viac o misijných oblastiach, akým spôsobom prebehne proces výberu pilotných miest, kto zastupuje členské štáty v misijnej rade a misijných skupinách, informácie o pripravovaných podujatiach, relevantné podklady a správy z prípravnej fázy misie.

Misie EÚ teraz vstupujú do fázy, v ktorej sa začnú naplno realizovať. Prvý pracovný program programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022 uverejnený 16. júna obsahuje súbor opatrení, ktoré položili základy na realizáciu misií. Do konca roka sa zaktualizuje o úplný program výskumu a inovácií. Misie zároveň nadviažu kontakt so zúčastnenými regiónmi, mestami a organizáciami, ako aj s občanmi v členských štátoch.

Otázky a odpovede: misie EÚ

Oznámenie Európskej komisie o misiách EÚ

 

Ďalšie publikácie a dokumenty k Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá nájdete v sekcii Dokumenty.

Na našich stránkach publikujeme aktuálne informácie k výzvam misie a k zapojeniu slovenských miest do misie. Aby vám nič neušlo, prihláste sa na odber nášho newslettra.

 

Zapojte sa aj Vy do tvorby nových smart klimatických riešení prostredníctvom Vašich miest! 

 • ZOZNAM 112 MISSION CITIES
 • ZOZNAM 53 miest zapojených do pilotného programu NetZeroCities
 • INFORMAČNÝ BALÍK PRE MESTÁ s komplexnými informáciami o Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“

  Súbor informácií sa skladá z dvoch častí:

  • Časť I („Porozumenie misii miest“) – praktická príručka, ktorá pomôže mestám pripraviť sa na výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na misii, ktorú Komisia plánuje adresovať mestám v druhej polovici novembra.
  • Časť II („Krátky sprievodca mestskou klimatickou neutralitou“) ponúka zdroje a stratégie na dosiahnutie klimatickej neutrality na úrovni mesta. Časť II má slúžiť ako usmernenie až počas implementácie misie.

 

Publication document thumbnail

Pracovný program pre misie: Horizon Europe Missions work programme

Európska komisia zverejnila 25. novembra 2021 výzvu na vyjadrenie záujmu pre európske mestá o účasť v Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.  Európske mestá sa môžu registrovať a týmto spôsobom vyjadriť svoj záujem stať sa klimaticky neutrálnymi mestami do roku 2030. Registrácia bude potrebná na prístup k dotazníku, ktorý budú musieť mestá vyplniť, aby si mohli zapojiť do výzvy na vyjadrenie záujmu (Call for expression of interest to join the climate-neutral and smart cities mission). Registrácia je možná kedykoľvek po otvorení výzvy. Mestá, ktoré sa predregistrujú, dostanú odkaz na dotazník e-mailom po spustení výzvy na vyjadrenie záujmu. V dotazníku sú mestá vyzvané poskytnúť informácie o svojej súčasnej situácii, prebiehajúcej práci a budúcich plánoch v oblasti klimatickej neutrality. Viac informácií

 

 

 

VYHODNOTENIE doterajších výziev:

V rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá boli 22. 6. 2021 vyhlásené prvé 2 témy vrámci výzvy HORIZON-MISS-2021-CIT-01Supporting the transition towards climate neutrality within cities s uzávierkou 14.9.2021. Nájdete ju v Archíve na tejto stránke. Do výzvy bolo predložených 6 projektových návrhov. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené individuálne.

PREZENTÁCIE z podujatí:

29. septembra 2021 Európska komisia spustila oficiálne výskumno-inovačné misie EÚ, vrátane Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Podujatie pri príležitosti spustenia Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá si môžete pozrieť zo záznamu:

 

 • Prezentácia k misiám EÚ z podujatia “EU missions: (im)possible” (12.11.2021) – záznam

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia