Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločné výskumné centrum (JRC)

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre, JRC)  je servisnou zložkou Európskej komisie. Poslaním JRC je poskytovať nezávislú, dôkazmi podloženú, vedeckú a technickú podporu. Práca JRC má priamy dopad na život obyvateľov v Európskej únii tým, že výstupmi svojho výskumu prispieva k zdravšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu, k dostatočnému zásobovaniu energiami, k udržateľnej mobilite, ako aj k zdraviu a bezpečnosti spotrebiteľov.

JRC stavia na vyše 50-ročných vedeckých skúsenostiach. JRC si sústavne buduje expertízu v siedmich vedeckých ústavoch, v ktorých sídlia špecializované laboratóriá s jedinečnými výskumnými zariadeniami. Ústavy sa nachádzajú v Belgicku (Brusel a  Geel), ďalej v Nemecku (Karlsruhe), v Taliansku (Ispra), v Holandsku (Petten) a v Španielsku (Sevilla).

Väčšina vedeckej práce JRC slúži politikám generálnych riaditeľstiev (DGs) Európskej komisie. JRC sa zaoberá kľúčovými spoločenskými problémami, stimuluje inovácie, vyvíja nové metódy, nástroje a štandardy. JRC zdieľa svoje know-how s ostatnými členskými štátmi, s vedeckou komunitou a medzinárodnými partnermi a spolupracuje s vyše tisíckou organizácií na celom svete. Vedci z týchto organizácií majú prístup do mnohých zariadení JRC na základe rôznych dohôd o spolupráci.

JRC predstavuje kľúčového hráča v podpore úspešných investícií do vedomostí a inovácií v rámci pracovného programu Horizont Európa. Horizont Európa definuje celkové ciele pre nejadrové aktivity JRC nasledovne: poskytovanie pro-klientsky orientovanej vedecko-technickej JRC so svojou dlhoročnou vedeckou expertízou, možnosťami modelového testovania,  prognostickými štúdiami, štandardizačnými prácami, infraštruktúrou a e-infraštruktúrou prispieva k celkovým cieľom programu Horizont Európa.

Základným dokumentom je pracovný program a ten aktuálny je na roky 2023 – 2024.

Viac podkladov nájdete v Užitočných odkazoch pod oblasťou.

 

 

 

Pracoviská JRC

 

Pracoviská JRC sú rozmiestené v niekoľkých štátoch Európskej únie nasledovne:

Belgicko, Brusel:

 

Belgicko, Geel:

 

Holandsko, Petten:

 

Nemecko, Karlsruhe:

 

Španielsko, Sevilla:

 

Taliansko, Ispra:

 
 

 

 

Aké sú možnosti spolupráce organizácií s JRC?

 

 

 • V rámci dohôd o spolupráci Collaboration Agreements  týkajúcich sa spoločného výskumu, výmeny informácií a niekedy aj výmeny pracovníkov;
 • JRC úzko spolupracuje s rôznymi verejnými a súkromnými organizáciami, výskumnými centrami, univerzitami, regulačnými úradmi a miestnymi a národnými autoritami vo všetkých členských krajinách EÚ. Cieľom je posilnenie spolupráce a sprostredkovanie úzkych vzťahov medzi európskou vedeckou komunitou formou spolupráce členských krajín Member states collaboration;
 • Prostredníctvom spolupráce v rámci doktorandských partnerstiev Collaborative doctoral partnerships;
 • JRC spolupracuje s Dunajskou stratégiou a programom Horizont Európa, prispieva k fungovaniu Európskeho výskumného priestoru (ERA) a rozvíja spoluprácu aj s krajinami mimo EÚ formou International cooperation;
 • Formou využívanie siete spolupracujúcich pracovísk a jednotlivcov Networks and bureaus.
 

Kvetoslava Papanová

Koordinátorka národných kontaktných bodov/ Národný kontaktný bod

+421 917 733 509

kvetoslava.papanova(at)cvtisr.sk

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia