Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuality

Slovensko je v mnohých aspektoch mediálneho prostredia na chvoste Európy

Akademici z európskych výskumných centier, zastúpenými aj Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, identifikovali problémové oblasti a príležitosti európskych mediálnych systémov. Výsledkom je súhrn odporúčaní na zlepšenie mediálneho prostredia určený pre vlády jednotlivých krajín.

Výzva v rámci CASSINI Business Accelerator

CASSINI Business Accelerator je akcelerátor na celom území Európy, ktorý stimuluje komerčný rast najlepších start-upov a scale-upov v oblasti vesmíru od generovania nápadu, cez vstup na trh a rast, prostredníctvom intenzívneho 6 -mesačného akceleračného programu.

SME Market Expansion Call

EIT Urban Mobility má otvorenú druhú výzvu s názvom SME Market Expansion Call pre startupy a malé a stredné podniky. Na mechanizmus výzvy na rozšírenie trhu MSP bolo pridelených 714.000 EUR. Výzva je výzva typu jedného príjemcu určená malým a stredným podnikom (MSP). Každý ocenený subjekt dostane 59

EIT Health podporí inovácie zo strednej Európy v digitálnom zdravotníctve

Akceleračný program Digivitality je určený pre inovátorov v oblasti digitálneho zdravia, ktorí sa zaoberajú súčasnými výzvami v nemocniciach. Program má ambíciu byť katalyzátorom prelomových technológií. Zapojiť sa môže start-up, spin-off alebo malý a stredný podnik pôsobiaci v oblasti digitálneho z