Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Možnosť prihlásiť sa na študijnú návštevu v zahraničí

Ste vedec alebo pracujete ako výskumný manažér alebo administrátor projektov (RMA)?

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa krátkodobých študijných pobytov na popredných výskumných inštitúciách v Európe.

V rámci projektu národných kontaktov pre oblasť widening a ERA nazvaného NCP_WIDERA.NET sú pre vedcov a výskumných manažérov a administrátorov (RMA) z tzv. widening krajín organizované trojdňové študijné návštevy na popredných výskumných organizáciách v Nemecku, Taliansku a Fínsku. Národná kancelária Horizontu vám v rámci projektu NCP_WIDERA.NET preplatí cestovné náklady na takýto krátkodobý študijný pobyt až do výšky 1.000,- EUR na osobu.

Hlavným cieľom študijných návštev je poskytnúť sľubným vedcom aj RMA z tzv. wideningových krajín príležitosť získať prístup k vynikajúcim postupom a sieťam a odniesť si cenné poznatky z fungovania inštitúcií.

Aktuálna ponuka:

14. – 16. máj 2024 – University of Tampere v Tampere, Fínsko

Termín na poslanie prihlášky, CV a súhlas od zamestnávateľa je 8. apríl 2024 do 17:00 hod. emailom na : cestovnegranty@cvtisr.sk

 

Ako postupovať pri podaní žiadosti o účasť na študijnom pobyte? 

1. Sledujte web stránku programu Horizont Európa, kde budeme aktualizovať prehľad o pripravovaných študijných pobytov.

2. V prípade záujmu o konkrétny pobyt nám zašlete vyplnenú žiadosť, životopis vo formáte EUROPASS a súhlas od zamestnávateľa (Endorsement Letter) na adresu: CVTI SR, Národná kancelária Horizontu, e-mail: cestovnegranty@cvtisr.sk .

3. Interná komisia na základe údajov zo žiadosti vyberie účastníkov, nakoľko počet účastníkov za Slovenskú republiku na študijné pobyty spolu je 5.

4. Následne bude podpísaná medzi vami a CVTI SR príkazná zmluva, na základe ktorej budú preplatené vaše cestovné náklady.

5. CVTI SR vám preplatí cestovné náklady do výšky 1.000,- EUR na osobu a návštevu.

6. Po ukončení cesty je potrebné  vypracovať stručnú správu zo zahraničnej služobnej cesty a do 30 dní ju doručiť emailom na adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk .

Dôležité informácie a dokumenty na stiahnutie: 

1. Web stránka programu Horizont Európa

2. Žiadosť na študijný pobyt

3. Správa zo študijného pobytu

4. Príkazná zmluva

 

Hodnotiace kritéria záujemcu o študijný pobyt, ktorý vyplní žiadosť o účasť na študijný pobyt

1. Počet a typ grantov získaných na národnej a medzinárodnej úrovni.

2. Stručný popis indikatívnych národných/ medzinárodných projektov, na ktorých ste sa zúčastnili.   

3. Orientačný počet návrhov predložených (ak existujú) v posledných rokoch vašej kariéry, počet schválených projektov (ak nejaké existujú).

4. Stručný popis skúseností spolupráce s priemyslom, patenty, spin-off, licencovanie.

5. Dobrá znalosť angličtiny, minimálne na úrovni B2 alebo ekvivalent.

6. Životopis vo formáte Europass.

7. Súhlas od zamestnávateľa

 

V prípade záujmu kontaktujte Národnú kanceláriu Horizontu alebo p. Renátu Polaškovú.