Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kalendár výziev MSCA na rok 2024

Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA) podporia projektové zámery viac ako 1,23 miliardami EUR, ktoré prerozdelia v rámci 4 hlavných výziev. A to tak pre kolaboratívne (konzorčné) projekty ako aj pre špecifické individuálne granty (tzv. monobeneficiary). Zároveň bude možné využiť aj niekoľko menších výziev pre akcie typu CSA.

Granty MSCA tradične napomáhajú rozvoju zručností a kariérnemu rozvoju výskumníkov/výskumníčok a mladých vedcov/vedkýň. Umožňujú kombináciu výskumu a školení vo forme tréningovo-mobilitných aktivít (TMA).

Konzorčné MSCA projekty financujú napríklad rozvoj spoluprác pri výmene skúseností v rámci spoločného výskumného projektu, pri vytváraní doktorandských programov či pri nastavovaní nadštandardných programov pre financovanie postdoktorandov. Monobeneficiary granty zafinancujú konkrétne výskumné zámery mladých vedcov a vedkýň.

Kalendár výziev MSCA – prehľad najväčších výziev:

MSCA COFUND 2024

  • Dátum otvorenia: 3. apríl

  • Uzávierka výzvy: 26. september

  • Celkový rozpočet: €104.8 mil

 

Postdoctoral Fellowships 2024

  • Dátum otvorenia: 10.apríl

  • Uzávierka výzvy: 11.september

  • Celkový rozpočet: €417.2 mil

 

Doctoral Networks 2024

  • Dátum otvorenia: 29.máj

  • Uzávierka výzvy: 27.november

  • Celkový rozpočet: €608.6 mil

 

Staff Exchanges 2024

  • Dátum otvorenia: 19.september

  • Uzávierka výzvy:  5.február 2025

  • Celkový rozpočet: €99.5 mil

 

Výzvy menšieho rozsahu:

Feedback to Policy

  • Dátum otvorenia: 25.apríl

  • Uzávierka výzvy:  3.september

  • Celkový rozpočet: €2 mil

International Cooperation

  • Dátum otvorenia: 14.máj

  • Uzávierka výzvy:  4.september

  • Celkový rozpočet: €2 mil

Researchers at Risk

  • Dátum otvorenia: 12.september

  • Uzávierka výzvy:  14.január 2025

  • Celkový rozpočet: €1.5 mil

 

Pre informácie k chystaným výzvam, užitočným materiálom a chystaným školeniam kontaktujte  Zuzana Reptová – MSCA NCP

 

Zdroj: REA, 16.2.2024, zu